Каква е разликата между функционалното програмиране и процедурното програмиране?


Отговор 1:

математически

семантика

оперативна семантика

денотационна семантика

философия

конструктивна логика

класическа логика

референтна прозрачност

съперничество

Wikipedia

избора на математическа дефиниция е безполезен

programmers.SE

... фразата [функционално програмиране] е просто закачлив лозунг за твърдението им, че ламбда абстракциите като изчислителен примитив не са само универсални във формалния смисъл (на възможността да кодираме някаква програма по някакъв начин, колкото и да е неудобно), но универсален в практически смисъл, че всяка една конструкция, присъстваща на други езици, дори и тези, които са изпечени от самото начало, може да бъде приложена отново в ламбда-базиран език по начин, който е ефективен и естествен за използване.

прекалено много

твърде малко

социална преценка

Знам го, когато го видя