Каква е разликата между анализа на дизайна и синтеза на дизайна?


Отговор 1:

Анализът на дизайна е точно това. Изучава характеристиките (форма, структура, конструкция, характеристики и др.) На дизайна на дадена вещ.

Дизайнът синтез е създаване на дизайн, или забележимите характеристики, които гримират дизайна. Първата концепция се фокусира върху изучаването и прегледа на детайлите, докато втората концепция се занимава със създаването на конструкцията на нещата; в този случай дизайнът.

Синтезът обикновено се извършва чрез асимилиране на парчета или модели, за да се възпроизведе функционалността, наблюдавана в други дизайни. Синтезът може да се извърши и чрез прилагане на нови подходи за решаване на същите или подобни проблеми по алтернативни начини.


Отговор 2:

Термините анализ и синтез са използвани взаимозаменяемо при проектирането, за да обяснят процеса на проектиране. Термините анализ и синтез за първи път са използвани в древни времена в геометрията като метод за решаване на проблеми с добре установен процес. В науката за проектирането обаче терминът анализ и синтез не се отнася до метода в геометрията.


Отговор 3:

Анализът на дизайна е точно това. ... Първата концепция се фокусира върху изучаването и прегледа на детайлите, докато втората концепция се занимава със създаването на конструкцията на нещата; в този случай дизайнът. Синтезът обикновено се извършва чрез асимилиране на парчета или модели, за да се възпроизведе функционалността, наблюдавана в други дизайни


Отговор 4:

Анализът на дизайна е точно това. ... Първата концепция се фокусира върху изучаването и прегледа на детайлите, докато втората концепция се занимава със създаването на конструкцията на нещата; в този случай дизайнът. Синтезът обикновено се извършва чрез асимилиране на парчета или модели, за да се възпроизведе функционалността, наблюдавана в други дизайни