Каква е разликата между компресията и краткостта?


Отговор 1:

Compression:

намаляването на обема

Компресирането или „компресирането на данни“ се използва за намаляване на размера на един или повече файлове. Когато файлът се компресира, той заема по-малко дисково пространство от некомпресирана версия и може да бъде прехвърлен на други системи по-бързо.

Краткостта:

недостиг на време.

"краткостта на човешкия живот"

сбито и точно използване на думите в писмена или речева форма.

„персоналът ще редактира ръкописи с оглед краткост и яснота“


Отговор 2:

Те са синоними, но предполагам, че употребата е това, което прави разлика. Като ние компресираме багажа си, за да оптимизираме пространството. Краткостта е по-свързана с речта. Защото например краткостта е най-доброто качество в реч или лекция. Компресията се използва и технически ... Защото, например, компресирайте всичките си точки и направете прецизен PPT и използвайте краткост в есето си и не го правете многословно като моя отговор.