Каква е разликата между аритметика и математика?


Отговор 1:

a · rith · me · tic (1) клонът на математиката, който се занимава с събиране, изваждане, умножение и деление, (2) използването на числа в изчисленията

математика · e · mat · ics (1) изучаването на връзките между числа, форми и количества, (2) използва знаци, символи и доказателства и включва аритметика, алгебра, смятане, геометрия и тригонометрия.

Най-очевидната разлика е, че аритметиката е всичко за числата, а математиката - всичко за теорията.


Отговор 2:

Аритметика е клонът на математиката, който обработва числа (от гръцки arithmos = число), бихте могли да го наречете числова математика.

Но математиката обхваща повече от аритметика: алгебра, геометрия, теория на групите, проективна геометрия, теория на заданията, статистика,… Тези клонове използват аритметика, но се фокусират върху други неща.

Аристотел първо определи математиката като наука за количеството. В началото той разграничи 2 клона:

  • аритметика (аритмос = число): изследване на дискретни количествагеометрия (гео- = земя, -метрон = измерване): изследване на непрекъснати величини: въпроси за форма, размер, относително положение на фигурите и свойствата на пространството.

Отговор 3:

Аритметика е клонът на математиката, който обработва числа (от гръцки arithmos = число), бихте могли да го наречете числова математика.

Но математиката обхваща повече от аритметика: алгебра, геометрия, теория на групите, проективна геометрия, теория на заданията, статистика,… Тези клонове използват аритметика, но се фокусират върху други неща.

Аристотел първо определи математиката като наука за количеството. В началото той разграничи 2 клона:

  • аритметика (аритмос = число): изследване на дискретни количествагеометрия (гео- = земя, -метрон = измерване): изследване на непрекъснати величини: въпроси за форма, размер, относително положение на фигурите и свойствата на пространството.

Отговор 4:

Аритметика е клонът на математиката, който обработва числа (от гръцки arithmos = число), бихте могли да го наречете числова математика.

Но математиката обхваща повече от аритметика: алгебра, геометрия, теория на групите, проективна геометрия, теория на заданията, статистика,… Тези клонове използват аритметика, но се фокусират върху други неща.

Аристотел първо определи математиката като наука за количеството. В началото той разграничи 2 клона:

  • аритметика (аритмос = число): изследване на дискретни количествагеометрия (гео- = земя, -метрон = измерване): изследване на непрекъснати величини: въпроси за форма, размер, относително положение на фигурите и свойствата на пространството.