Каква е разликата между ръководна позиция и изпълнителна лидерска позиция? Кое се нарежда по-високо?


Отговор 1:

Управлението и лидерството изискват различни набори от умения, предназначени да постигнат различни резултати. И двете са необходими, но имат отделни и отчетливи роли. Основната функция на ръководството е да поддържа и подобрява съществуващото статукво. Ролята на лидерството е да премине отвъд статуквото, за да се случат иновации и промени. Нежеланието да се ръководи ще остави организацията ви уязвима да стане без значение. Понякога, когато нещо е достатъчно важно, трябва да го преследвате с цялата си енергия и страст, дори вероятният резултат да е неуспех.

Лидерите трябва да имат способността понякога да са склонни да се взират в бездната на провала по пътя към по-добри резултати. Можете да управлявате стадото или да водите стадото, но не можете да правите и двете едновременно. Готовността ви да рискувате и да се осмелите силно ще бъде толкова неудобна за мениджърите около вас, че мнозина ще умират, за да видят, че се проваляте. Това ще потвърди начина им на пребиваване в организацията. За да поведете, се нуждаете от чувство за неотложност, което подхранва вашата неудържима решимост да наруши статуквото. Готовността да рискувате провал за това, в което вярвате, се нарича емоционален труд. Можете да следвате стадото или да го поведете, но не можете да направите и двете.

НОВО !!! Магистър по бизнес лидерство Подкаст

HTTP: // masterofbusinessleadershi ...


Отговор 2:

Обикновено заглавието / длъжността „изпълнителен“ е запазено за C-Suite и „управление“ на горното ниво (VP и т.н.), но това не ги квалифицира като лидер.

Просто казано и без изключение; Лидер намира решения.

„Мениджър“ просто управлява активи в рамките на дадена организация.

Ако искате да бъдете лидер, осигурете решения и ще се издигнете в ранг.