Каква е разликата между клиент и купувач?


Отговор 1:

Клиент е този, който развива отношения на доверие с продавача и най-вече пазарува от този доставчик само по този начин той / тя продължава да се връща в магазина, където като купувач е само еднократен клиент, дошъл в магазина, купил нещо и после оставил никога да не се връща отново или рядко се връща в магазина.


Отговор 2:

Разликата между двете

Купувачът е човек, който купува всякакви общи неща като плодове, зеленчуци и т.н.

Но клиентът е някой, който купува специално избрани от него неща. Например: човек отиде в шивашки магазин, за да си зашие дрехите. Тогава той е клиент на шивача, а не купувач.

По същия начин, когато продуктите се диференцират на базата на марки и т.н., тогава купувачите му са клиенти. На хомогенна основа можем да кажем, че 40% от купувачите купуват 100g паста за зъби. Но, когато казваме, някой е купил паста за зъби за 100 грама Colgate, тогава той става клиент на Colgate.

Така че, това е тънка линия на разликата между двата термина, които обикновено хората използват като синоними

Надявам се това да помогне. Благодаря ти!


Отговор 3:

Би било честно да се определи клиент като този, който използва услугите, предлагани от бизнес: Клиентът на Банката депозира пари или използва кредити и други банкови услуги е КЛИЕНТ на банката, купувач, който редовно идва в същия магазин, за да си купи потребности е клиент на този магазин. В допълнение към закупуването на продадените продукти, клиентът установява и връзка с магазина, като оценява опита, който предлага по отношение на надеждно добри продукти, бързо внимание, справедлива цена, без резки практики и т.н.

Терминът КУПУВАЧ може да се отнася или КЛИЕНТ, или случаен купувач.

КУПУВАЧът има още една конотация: човек, който източник на основни продукти (суровини или полуфабрикати) от първични производители. например: Марковите продукти, които купуваме от търговски обекти с висока марка, се изработват по спецификация от търговските вериги, от производителите на първоначални продукти, като тъкачите, опашките ETC.BUYERS ЕКРАНА НА ИЗТОЧНИЦАТА ,, ПЛАЩАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПЪРВАЙТЕ КЪМ ФАКТОРИТЕ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА БЪДАТ ДАЙТЕ ЗАВЪРШВАНЕ НА КУЧЕТА И ИЗДЕЛИТЕЛНИТЕ ЕТИКЕТИ, КОИТО ИДЕНТИФИЦИРАТ ТЕ С ПРОДАЖБИТЕ ВЪРХУ.

Автомобил, който купуваме от шоурум, е съставен от няколко подсглобета, повечето от които се купуват от купувачи от малки скали или средни мащаби,


Отговор 4:

Разликата между купувач и клиент

Клиент:

  1. Клиент е този, който е получател на стока, услуга, продукт или идея - получена от продавач, продавач или доставчик чрез финансова транзакция или замяна на пари или някаква друга ценна сметка. Имаме надежда, че клиентът ще се върне и по този начин ние трябва да ги удовлетворим, т.е. удовлетвореността на клиентите важен термин в продажбите. Клиентът винаги желае и се нуждае от следпродажбено обслужване и постоянен контакт с продавача. Ние (продавачът) им предоставя (клиент) собствеността.

Като има предвид, че купувач:

  1. Купувач е този, който придобива продукт или актив в замяна на пари. Купувачът няма да се върне след продажби или покупки, със същия продукт. Купувачът не изисква следпродажбено обслужване, така че трябва само да ги впечатлим с продукт.Купувачът придобива или купува собствеността върху продукта в замяна на финансови споразумения.

Надявам се, че съм отговорил на вашия въпрос.

Благодаря ти.