Какво е API в Java? Каква е разликата между API на Java и API на Android?


Отговор 1:

Интерфейсът за програмиране на приложни програми (API) е набор от подпрограми, протоколи и инструменти за изграждане на софтуерни приложения.

Езиковете за програмиране ще ви предоставят някои вградени функции за изпълнение на някаква задача. Например, ако искате да знаете дължината на масив, тогава можем да го намерим, като извикаме метода, наречен size (), но този метод идва от предоставения API. Никой не е създавал тази функция преди, по подразбиране.

По същия начин Android ще ви предостави някои API за програмиране за мобилни телефони с Android.