Каква съм разликата между култура и забавление?


Отговор 1:

Развлечението е да се отвлече вниманието от ежедневието; често се използва за запълване на пропуски в съзнателния ден или за бягство от ежедневния модел. Забавлението може да включва културен елемент или може да е основа.

Културата е за продължаване на група хора, които споделят общо, като раса, религия, вярвания или география. Културата е непрекъснатото изграждане върху основите на групата по начин, който подсилва и разширява общото между множеството хора.