Каква според вас е разликата между пристрастието на потвърждение и ефекта на Einstellung?


Отговор 1:

Einstellung е развитието на механизирано състояние на ума. Често наричан набор за решаване на проблем, Einstellung се отнася до предразположението на човек да реши даден проблем по специфичен начин, въпреки че съществуват по-добри или по-подходящи методи за решаване на проблема.

Ейнстелунг ефектът е отрицателният ефект от предишния опит при решаване на нови проблеми. Ейнстелунг ефектът е тестван експериментално в много различни контексти.

Най-известният пример (довел до въвеждането на Лучинс и Лучинс на термина) [необходимото цитиране] е експериментът с буркан с вода на Лучинс, в който субектите бяха помолени да разрешат поредица от проблеми с буркан с вода. След решаването на много проблеми, които имат едно и също решение, субектите прилагат същото решение към по-късни проблеми, въпреки че съществува по-просто решение (Luchins, 1942). Други експерименти върху ефекта на Einstellung могат да бъдат намерени в „Ефектът на Einstellung върху композиционните процеси и твърдостта на поведението, вариационен подход към ефекта на Einstellung.