Какви според вас са източниците на грешка в експеримента? Ако има голяма разлика между теоретичната и експерименталната стойност на статичното триене в наклонена равнина, можете ли да обясните защо са възникнали тези грешки?


Отговор 1:

Има твърде много фактори, които могат да повлияят на генеричен експеримент. Без повече информация е невъзможно да ги назовем. Като пример (тъй като не знам * нищо * за вашия експеримент) възможен източник на грешка може да бъде материалът на равнината с непоследователна повърхност, водеща до несъответстващи средни μs, или ъгълът на равнината може да се промени, или оборудването, използвано за измерване на приложената сила, може да е дефектно или нормалната сила да се колебае поради някаква разновидност или причина. Кой от най-различни фактори би могъл да повлияе на вашия експеримент, зависи от експеримента.


Отговор 2:

Откъде идва „теоретичната“ стойност? Тя се прилага за повърхности, които са доста слабо дефинирани. (Подозирам.) Дърво? Metal? Пластмасов? Те се предлагат в много форми с много видове облицовки.

Самият „закон на триенето“ е доста несигурен. Не се предполага, че зависи от повърхността. Но това е трудно да се покаже до някаква реална значимост.