Какво причинява разликата в цените между версиите на Mac и iOS на едно и също приложение?


Отговор 1:

Икономиката на магазина за приложения на iOS и отношението на потребителите доведе до намаляване на цената на приложенията до момента, в който повечето хора не печелят достатъчно пари, за да оправдаят работата си върху приложенията си. Разбирам аргумента за печалба за усилие, но също така донякъде е заблуда, когато хората правят само няколко хиляди долара от приложение за месеци работа.

Магазинът на Mac App следва тази тенденция на много по-бавна времева линия, защото разработчиците имат възможност да продават директно и да излязат от магазина - все повече, много от тях правят това.