Кои са основните моменти, които трябва да запомните разликата между пазарни проучвания и маркетингови изследвания?


Отговор 1:

Маркетингът е инструмент, който зависи от проучването на пазара на всеки конкретен продукт; да предположим, че ако имаме нужда да пускаме на пазара продукт или услуга, трябва да разберем необходимостта и обхвата на него. Това може да бъде достъпно само когато извършваме пазарно проучване. След като получим знания по отношение на размера на извадката, демографските данни и т.н., впоследствие маркетингът ще се извърши, като се използват стратегиите, за да получим правилната перспектива.

Маркетингът се занимава с промоции, реклама, промоции от уста на уста и др. Маркетинговите изследвания се занимават със статистически данни, качествени и количествени изследвания.


Отговор 2:

Маркетинговите изследвания и пазарните проучвания - са два различни термина, често използвани като взаимозаменяеми. Основната разлика между двама е обхватът на концепцията. Маркетинговите изследвания обхваща области, включително проучване на нови продукти, начини на дистрибуция и разработване на продукти. Докато проучването на пазара е много по-тясна концепция, за конкретен пазар.

Продукт, Цена, Място, Промоция

Маркетинговите изследвания обхващат всички тези четири „P“ на маркетинга, за да се идентифицират и разбират предпочитанията на потребителите. Но проучването на пазара обхваща едно от тези „П“. Мотивът зад маркетинговите изследвания е получаване на информация за предпочитанията на продуктите и потребителите, докато пазарните проучвания имат за цел да получат информация за място - клиент, конкуренция и индустрия.


Отговор 3:

Маркетинговите изследвания и пазарните проучвания - са два различни термина, често използвани като взаимозаменяеми. Основната разлика между двама е обхватът на концепцията. Маркетинговите изследвания обхваща области, включително проучване на нови продукти, начини на дистрибуция и разработване на продукти. Докато проучването на пазара е много по-тясна концепция, за конкретен пазар.

Продукт, Цена, Място, Промоция

Маркетинговите изследвания обхващат всички тези четири „P“ на маркетинга, за да се идентифицират и разбират предпочитанията на потребителите. Но проучването на пазара обхваща едно от тези „П“. Мотивът зад маркетинговите изследвания е получаване на информация за предпочитанията на продуктите и потребителите, докато пазарните проучвания имат за цел да получат информация за място - клиент, конкуренция и индустрия.


Отговор 4:

Маркетинговите изследвания и пазарните проучвания - са два различни термина, често използвани като взаимозаменяеми. Основната разлика между двама е обхватът на концепцията. Маркетинговите изследвания обхваща области, включително проучване на нови продукти, начини на дистрибуция и разработване на продукти. Докато проучването на пазара е много по-тясна концепция, за конкретен пазар.

Продукт, Цена, Място, Промоция

Маркетинговите изследвания обхващат всички тези четири „P“ на маркетинга, за да се идентифицират и разбират предпочитанията на потребителите. Но проучването на пазара обхваща едно от тези „П“. Мотивът зад маркетинговите изследвания е получаване на информация за предпочитанията на продуктите и потребителите, докато пазарните проучвания имат за цел да получат информация за място - клиент, конкуренция и индустрия.