Каква е разликата между социалната работа, социалната администрация и социалната политика?


Отговор 1:

Като академични области? Социалната работа е работата, извършена от обучени специалисти, за да се подпомогне и да се даде възможност на уязвимите хора и тяхното проучване и обучение. Социалната администрация е изследването на политиката и управлението на политиката. Социалната политика е социалното научно изследване на социалните потребности и как обществата осмислят и реагират на него от редица политически, икономически, социологически, исторически и правни перспективи.


Отговор 2:

Социална работа: работа, която се извършва от обучен човек (социалният работник трябва да има BSW или MSW), за да подпомогне хората да преодолеят нежеланите лекарства и да облекчат нежеланите условия.

Социална администрация: това е институцията, която предоставя социални услуги на хората. Това е транзакцията между социална агенция и лицето.

Социална политика: това са закони, които подкрепят развитието на маргинализирани или обезправени хора.