Каква е разликата между растенията и животните?


Отговор 1:

Основно е, че растенията използват захар, целулоза, в клетъчните си стени, докато животните използват колаген (в случая във влакна и други компоненти).

Първият прави растителните клетки по-здрави от животинските, от друга страна това прави невъзможна бърза комуникация чрез нерви (но това не е необходимо за растенията).

Налице е и наличието на хлорофил, който прави растенията способни да използват енергия от слънцето директно.


Отговор 2:

Основната разлика е в начина, по който са съставени клетките им. Има разлики във формите и компонентите на тях.

Друга разлика е вида на храненето. Растенията са автотрофни, което превръща органичния материал чрез светеща енергия (слънчева светлина). Животните са хетеротрофни, получават енергия чрез това, което ядат или ловуват.

Надявам се, че помогна,

Помощникът.