Каква е разликата между закона на Гаус и закона за куломите?


Отговор 1:

законът на Гаус и законът на кулона са еквивалентни

Законът на coulomb гласи, че има сила между две точки такси

= 1 / (4pi epsilion0) q1 q2 / r ^ 2; r е разстояние между тях

считайте сферична обвивка с радиус r и център при q1 като гаусова повърхност

E на гаусова повърхност е равномерно и радиално навън (по симетрия)

така че поток през гаусова повърхност = E (4 pi r ^ 2)

закон на Гаус ==> q1 / epsilion0 = E (4 pi r ^ 2)

==> E = 1 / (4pi epsilion0) q1 / r ^ 2 = сила при единично зареждане поради q1

==> сила върху q2 поради q1 = 1 / (4pi epsilion0) q1 q2 / r ^ 2, което е същото като закона на coulomb !!


Отговор 2:

Законът на Coulomb е да определи силата, взаимодействаща между заредените частици. Законът на Гуас е да дефинира разпределението на заряда около поле. Сила на заряд и разпределение на заряда. С закона на кулона може да се определи силата на заряда. Със закона на Гаус може да се определи повърхностното разпределение на заряда.


Отговор 3:

Законът на Coulomb е да определи силата, взаимодействаща между заредените частици. Законът на Гуас е да дефинира разпределението на заряда около поле. Сила на заряд и разпределение на заряда. С закона на кулона може да се определи силата на заряда. Със закона на Гаус може да се определи повърхностното разпределение на заряда.


Отговор 4:

Законът на Coulomb е да определи силата, взаимодействаща между заредените частици. Законът на Гуас е да дефинира разпределението на заряда около поле. Сила на заряд и разпределение на заряда. С закона на кулона може да се определи силата на заряда. Със закона на Гаус може да се определи повърхностното разпределение на заряда.


Отговор 5:

Законът на Coulomb е да определи силата, взаимодействаща между заредените частици. Законът на Гуас е да дефинира разпределението на заряда около поле. Сила на заряд и разпределение на заряда. С закона на кулона може да се определи силата на заряда. Със закона на Гаус може да се определи повърхностното разпределение на заряда.


Отговор 6:

Законът на Coulomb е да определи силата, взаимодействаща между заредените частици. Законът на Гуас е да дефинира разпределението на заряда около поле. Сила на заряд и разпределение на заряда. С закона на кулона може да се определи силата на заряда. Със закона на Гаус може да се определи повърхностното разпределение на заряда.


Отговор 7:

Законът на Coulomb е да определи силата, взаимодействаща между заредените частици. Законът на Гуас е да дефинира разпределението на заряда около поле. Сила на заряд и разпределение на заряда. С закона на кулона може да се определи силата на заряда. Със закона на Гаус може да се определи повърхностното разпределение на заряда.