Какви са някои лесни начини да запомните разликата между средната, средната и режима?


Отговор 1:

Средното винаги е известно като средната стойност на дадените числа.

Добавяте след това разделяте.

Режимът е най-често срещаният от номерата.

Режимът е този, който се отличава най-много.

Медианата се изчислява чрез подреждането на числата по ред и намирането на средното число. Ако има четно число от дадени числа, вземете средните две числа и сумирайте, за да получите средното.

Медианата е средата