Какви са монолитни ядра, микро ядро ​​и разлика между тях?


Отговор 1:

Монолитно ядро ​​(чист монолит):

  • Всички услуги на ядрото От еднокомпонентно (-) добавяне / премахване не е възможно, по-малко / нулева гъвкава (+) междукомпонентна комуникация е по-добра

например: - Традиционен Unix

Микро ядро:

  • малко услуги (управление на паметта, управление на процесора, IPC и т.н.) от ядрото на ядрото, други услуги (управление на файлове, управление на I / O. и т.н.) от различни слоеве / компонентSplit подход [Някои услуги са в привилегирован (ядро) режим, а някои са в Нормален (потребителски) режим (+) гъвкав за промени / надстройки (-) комуникация отгоре

например: - QNX и т.н.