Две тела с различна температура са в термичен контакт помежду си. Когато се постигне топлинно равновесие, каква е разликата между температурите на двете тела?


Отговор 1:

Термодинамиката показва, че телата с всякаква температура ще се опитват да прехвърлят (разхлабят) своята топлина, докато не достигнат абсолютна нула (-273С) или локализираната или заобикалящата ги температура. Така че, ако не са в засенчено космическо пространство в абсолютна нула, в крайна сметка ще достигнат умерената околна среда на своето местоположение, независимо дали се допират един до друг или не.