Сумата от две числа е 89, а разликата между две числа е 1. Какво са две числа?


Отговор 1:

Лесен.

„Сумата от две числа е 89.“

→ x + y = 89

„Тяхната разлика е 1.“

→ xy = 1

Сега мога да добавя сумата към разликата и да видя това ...

(x + y) + (xy) = 89 + 1

Опростете.

2x = 90

(+ И y оставят 0y, което е равно на 0.)

Разделете по 2 от всяка страна, за да решите за х.

x = 45

Тогава не забравяйте, че знаем, че xy = 1, така че ...

45 -y = 1

45–1 = у

44 = у

***** Знаем, че 2 числа трябва да са 44 и 45. ****


Отговор 2:

X + Y = 89 (сбор от две числа).

XY = 1 (разлика между две числа)

2x = 88 => x = 44, y = 45

Ако заместя в това уравнение, първо уравнение удовлетвори bt второто уравнение не е удовлетворено (-1).

=> Ако правя това 2y = 88, y = 44.

X = 45 ... сега удовлетворени и двете уравнения ..

Но въпросът ми е, че трябва да удовлетворява и двете условия, как?