Съотношението между настоящите възрасти на A и B е 4: 5. Ако разликата между възрастта им е 8 години, каква е сумата от сегашните им възрасти?


Отговор 1:

Този тип базирани на съотношението суми обикновено се решават чрез вземане на променливи. (Има и други начини, но най-лесният начин е да вземете променливи. Моля, отидете на лесни процеси, а не на тежки на изпитите. Това ще спести вашето време и концентрация)

Решение:-. Трябва да открием сегашните епохи и след това да ги добавим.

Нека вземем възрастта на А като 4y и възрастта на B като 5y. Тогава според проблема,

5y-4y = 8. (Първо взех 5y, тъй като 5y е по-голям от 4y)

Или, y = 8. Значи възрастта на A е (4 * 8 = 32 години), а тази на B е (5 * 8 = 40 години)

Така настоящите възрасти на А и Б са 32 и 40 години. Сега просто ги добавете и ще имате отговора. 32 + 40 = 72 години.