Разликата между платени акции и акции с възможност за повикване?


Отговор 1:

Скъпи приятелю, и изплатеният, и изискуемите са видовете акционерен капитал и се разграничават по-долу:

Набран акционерен капитал В зависимост от въпросния бизнес някои компании могат да издават акции на инвеститорите с разбирането, че ще бъдат изплатени на по-късна дата. Това дава възможност за по-гъвкави условия за инвестиране и може да накара инвеститорите да внесат повече акционерен капитал, отколкото ако трябваше да осигурят средства предварително. Размерът на акционерния капитал дължи, но не са платили, се нарича наричан капитал.

Платен акционерен капитал Всяка сума пари, която вече е била платена от инвеститорите в замяна на акции от акции, се изплаща. Дори ако инвеститор не е платил изцяло, вече преведената сума се включва като изплатен капитал.

Надявам се това да ви помогне късмет ...