Няма ли разлика между рационално число и дроб?


Отговор 1:

Рационалното число може да бъде представено като дроб. Например едната половина обикновено е представена като 1/2. Но също е 2/4 или 3/6. Така че е ясно, че рационалното число не е (съвсем) едно и също нещо като дроб.

Също така и двете могат да бъдат представени чрез десетично разширение, например 1/2 = 0.5.

Основното рационално число, с което започнахме (едната половина), е едно и също нещо, но ние го представяме.


Отговор 2:

Рационалните числа са същите като дроби от цели числа. Но има и други видове дроби, които не са рационални числа.

Например фракциите

π2\frac{\pi}{2}

,

1e\frac{1}{e}

,

22\frac{\sqrt{2}}{2}

не са рационални числа. И фракцията

x2+1x\frac{x^2+1}{x}

дори не е число. Това е алгебричен израз.


Отговор 3:

Рационалните числа са същите като дроби от цели числа. Но има и други видове дроби, които не са рационални числа.

Например фракциите

π2\frac{\pi}{2}

,

1e\frac{1}{e}

,

22\frac{\sqrt{2}}{2}

не са рационални числа. И фракцията

x2+1x\frac{x^2+1}{x}

дори не е число. Това е алгебричен израз.


Отговор 4:

Рационалните числа са същите като дроби от цели числа. Но има и други видове дроби, които не са рационални числа.

Например фракциите

π2\frac{\pi}{2}

,

1e\frac{1}{e}

,

22\frac{\sqrt{2}}{2}

не са рационални числа. И фракцията

x2+1x\frac{x^2+1}{x}

дори не е число. Това е алгебричен израз.