Има ли разлика между пластмасата и нееластичните материали?


Отговор 1:

Пластмасовият материал след зареждане след съответната точка на добив ще бъде подложен на деформация, т.е. удължаване, което продължава дори когато спира увеличението на натоварването. Някои материали ще имат леко повишаване на здравината, преди да се случи внезапно разкъсване.

Нееластичните материали няма да изпитват удължаване или отклонение и до достигане на крайната си сила просто ще се спука внезапно, обикновено чрез срязване на срязване