Има ли разлика между предаността и духовното?


Отговор 1:

Преданността е част от духовния свят. Преданността означава бхакти към БОГ.

Първоначално човек има бхакти към БОГ. Това е първата стъпка в духовния свят. Духовността е последният етап от достигането до мокша. Това може да стане без Бхакти, Гнана и Вайрагьям. След достигането на тези стъпки човек ще бъде духовен. В това състояние изпълнителят ще види всичко еднакво и не намира разлика между добро и лошо, щастие и нещастие, радост и скръб и най-вече дуалност. Той вижда БОГ във всяка частица във Вселената.

Това е разликата между Бхакти и Духовност.


Отговор 2:

Няма разлика, ако предаността е 100 процента. Предцентната отдаденост ви прави експанзивни и създава усещане за единство и това е да бъдете Духовни. Няма никаква логика или стратегия за преданост. Това е Бхакти. Човек може да достигне до божественото с всеотдайност (всичко, независимо дали вършиш работата си, обичаш някого или обичаш другите така) по-бързо и лесно. Не говоря за ритуали, свързани с религиите. Отдаването на себе си на Бог или Гуру е равно на предаване. Там човек намира проблясъци на любовта и благодатта и още от нея!