Има ли разлика между козметичната и пластичната хирургия?


Отговор 1:

Има много медицински процедури, които ни помагат. Но познаването на правилното лечение и клиниката е от решаващо значение. Хората обикновено имат голямо объркване между козметичната хирургия и пластичната хирургия. Тези две процедури са почти еднакви. Но в медицинско отношение това са две медицински дисциплини. В по-широк смисъл да, те са еднакви, но ако се задълбочите в процедурата, ще откриете разликите.

Причината хората да се объркват в козметичната и пластичната хирургия е, че и двете участват в операцията, която помага да се промени външния вид на която и да е конкретна област на тялото. Днес ще ви помогна да знаете разликите между двете операции.

Пластична операция:

Пластичната хирургия е необходима процедура, това се извършва от висококвалифицирани и опитни хирурзи за отстраняване на щети по кожата и тъканите, които може да са причинени поради някои наранявания или вродени заболявания. Това е основна операция и се прави, за да се поправи всяка част от тялото. Хората, преживели някаква злополука, претърпели някаква голяма операция или са родени с някакъв дефект, преминават през тази операция.

Малко са примерите за пластична хирургия

  • Реконструкция на гърдите след мастектомия. Коригиране на щетите от злополука, като кожни присадки за лечение на изгаряния. Коригиране на цепнатините на небцето.

Козметична хирургия:

Козметичната хирургия е избирателна операция, тази операция се извършва от пациента за подобряване на физическия вид, за да се подобри красотата им. Това не е основна операция, а справедлива и незадължителна операция. Козметичната хирургия ще ви помогне да подобрите онези, от които човек е недоволен и които ги правят разочаровани.

Малко са примерите за пластична хирургия

  • ЛипосукцияТумични пъпкиТрансплантация на космиПовишаване на гърдитеПовдигане на лицеВъзрастване на носаРинопластика (работни места в носа)

Центърът за козметична и реконструктивна хирургия е една от най-добрите козметични клиники в Мумбай. Ако искате да получите пластична или козметична хирургия, можете да го направите тук на достъпни цени.

Най-добрият козметичен хирург в Мумбай


Отговор 2:

Ако винаги сте мислили, че козметичната и пластичната хирургия са едно и също, не сте сами. Значителен брой пластични хирурзи избират да съсредоточат практиката си върху козметичната хирургия и като такива термините често се използват взаимозаменяемо. Но това не е технически правилно. Козметичната хирургия и пластичната хирургия са тясно свързани специалности, но те не са еднакви.

1. Козметичната хирургия и пластичната хирургия имат различни цели

Докато и козметичната хирургия, и пластичната хирургия се занимават с подобряване на тялото на пациента, всеобхватните философии, насочващи обучението, изследванията и целите за резултатите от пациента са различни.

Козметична хирургия: фокусирана върху подобряване на външния вид

Процедурите, техниките и принципите на козметичната хирургия са изцяло насочени към подобряване на външния вид на пациента. Подобряването на естетическата привлекателност, симетрията и пропорцията са ключовите цели. Козметичната хирургия може да се извърши на всички области на главата, шията и тялото. Тъй като третираните зони функционират правилно, козметичната хирургия е избирателна. Козметичната хирургия се практикува от лекари от различни медицински области, включително пластични хирурзи.

Обхватът на процедурите за козметична хирургия включва:

  • Повишаване на гърдите: Увеличаване, Лифтинг, Намаляване на лицевия контур: Ринопластика, брадичка или подобряване на бузите. Подмладяване на лицето: Лифтинг, Лифтинг на клепачите, Лифтинг на шията, Лифтинг на веждиКодиране на тялото

Пластична хирургия: съсредоточена върху поправянето на дефекти за възстановяване на нормална функция и външен вид

Пластичната хирургия се дефинира като хирургическа специалност, посветена на възстановяване на дефекти на лицето и тялото поради раждащи разстройства, травми, изгаряния и болести. Пластичната хирургия е предназначена да коригира дисфункционалните зони на тялото и има реконструктивен характер. Докато много пластични хирурзи избират да завършат допълнително обучение и да извършват козметична хирургия, основата на тяхното хирургично обучение остава реконструктивна пластична хирургия. Всъщност през 1999 г. Американското дружество на пластичните и реконструктивни хирурзи промени името си на Американското дружество на пластичните хирурзи, за да предаде по-силно съобщението, че „пластичните и реконструктивни хирурзи са едно и също.“ ¹

Примери за процедури за пластична хирургия:

  • Реконструкция на гърдитеПоправяне на хирургия при изгарянеКонгенитален дефект на поправка: цепнатост на небцето

Отговор 3:

Ако винаги сте мислили, че козметичната и пластичната хирургия са едно и също, не сте сами. Значителен брой пластични хирурзи избират да съсредоточат практиката си върху козметичната хирургия и като такива термините често се използват взаимозаменяемо. Но това не е технически правилно. Козметичната хирургия и пластичната хирургия са тясно свързани специалности, но те не са еднакви.

1. Козметичната хирургия и пластичната хирургия имат различни цели

Докато и козметичната хирургия, и пластичната хирургия се занимават с подобряване на тялото на пациента, всеобхватните философии, насочващи обучението, изследванията и целите за резултатите от пациента са различни.

Козметична хирургия: фокусирана върху подобряване на външния вид

Процедурите, техниките и принципите на козметичната хирургия са изцяло насочени към подобряване на външния вид на пациента. Подобряването на естетическата привлекателност, симетрията и пропорцията са ключовите цели. Козметичната хирургия може да се извърши на всички области на главата, шията и тялото. Тъй като третираните зони функционират правилно, козметичната хирургия е избирателна. Козметичната хирургия се практикува от лекари от различни медицински области, включително пластични хирурзи.

Обхватът на процедурите за козметична хирургия включва:

  • Повишаване на гърдите: Увеличаване, Лифтинг, Намаляване на лицевия контур: Ринопластика, брадичка или подобряване на бузите. Подмладяване на лицето: Лифтинг, Лифтинг на клепачите, Лифтинг на шията, Лифтинг на веждиКодиране на тялото

Пластична хирургия: съсредоточена върху поправянето на дефекти за възстановяване на нормална функция и външен вид

Пластичната хирургия се дефинира като хирургическа специалност, посветена на възстановяване на дефекти на лицето и тялото поради раждащи разстройства, травми, изгаряния и болести. Пластичната хирургия е предназначена да коригира дисфункционалните зони на тялото и има реконструктивен характер. Докато много пластични хирурзи избират да завършат допълнително обучение и да извършват козметична хирургия, основата на тяхното хирургично обучение остава реконструктивна пластична хирургия. Всъщност през 1999 г. Американското дружество на пластичните и реконструктивни хирурзи промени името си на Американското дружество на пластичните хирурзи, за да предаде по-силно съобщението, че „пластичните и реконструктивни хирурзи са едно и също.“ ¹

Примери за процедури за пластична хирургия:

  • Реконструкция на гърдитеПоправяне на хирургия при изгарянеКонгенитален дефект на поправка: цепнатост на небцето