Има ли разлика между диплома по строително инженерство и диплома по технология на гражданското инженерство?


Отговор 1:

Учебният план по технологиите за гражданско инженерство излезе няколко години след като започнах да работя върху специалността си по гражданско инженерство. Но доколкото мога да кажа, най-голямата разлика е, че когато степента по гражданско инженерство отделя повече време за теория и обучение за прилагане на основните принципи на инженерството и математиката, докато степента на строително технологично инженерство е предназначена да преподава практическите приложения на гражданското инженерство чрез усвояване на принципите и по-голяма работа с работата. След завършването на строителството инженерите разработват планове и графици за работа със съдействието на техници, докато технолозите от строителното инженерство са по-полезни в областта на тестването и надзора върху работата.


Отговор 2:

Благодаря за A2A Joseph. Сега на ден има голям брой курсове за избор, тъй като ние искаме да се специализираме във всички основни до второстепенни предмети.

От опит се забелязва, че има университети или образователни институти, които разработват курсове въз основа на определена комбинация от предмети в зависимост от настоящите или футуристични нужди за растеж.

Не е лесно да разбереш разликата между два курса, като просто погледнеш техните имена. Както споменахте, по името те са едновременно дипломни курсове и изглеждат сходни. Трябва обаче да влезете в подробности и да можете да проверите списъка с теми, за да разберете разликата между двете.

Надявам се това да помогне.