Има ли разлика между теология и апологетика?


Отговор 1:

За мен няма голяма разлика. Мисля, че видовете въпроси, които възникват, са малко по-различни, въпреки че със сигурност има припокриване.

Бих предположил, че има четири основни области, в които можете да очертаете какви са може би незначителни различия - но може би имат големи последици:

  1. Видове въпроси Език (вижте също аудитория) (нещо на жаргон и просторна дума) Аудитория (както по отношение на това къде се намират в живота, разбирането им за интерпретацията на Библията и Библията, така и като цялостните ценности) Обосновки (включително това, което се счита за доказателство)

За да бъдем малко по-конкретни:

Теологията е адресирана най-вече към църковните водачи и членове. Християнската апологетика е адресирана към външни лица и членове в някакъв смисъл. Макар че предполагам, че можеш да кажеш и трите.

Мисля, че извинението е по-рационалистично. Поне това е обикновено. Това масово се променя в това поколение и това към по-добро.

Важно е да се признае изкуствата като източник на апологетични прозрения (художествена литература, литература, история, притча, филм, песен, поезия и изкуство от всякакъв тип).

Също така мисля, че е възможно да бъде статия или книга, което е и двете. Чувствам се като булеви оператори или булева диаграма би било предизвикателно да скицирам с точност. Но отново със сигурност бих изразил тези четири разлики.


Отговор 2:

Да, има. Това е чудесен въпрос, благодаря, че го зададохте! Много хора или не разбират, че има разлика между двете, или се объркват за тях.

Теология: Изучава атрибутите, способностите, характера, откровението и природата на Бога.

* „Богът на християнското богословие е СЗ Бог, Отец на Исус Христос, а думата е божественото Слово, станало плът в Исус Христос. Исус, както сме свидетели в Светото писание, е откровението на всички Божии пътища и работи с човечеството. Следователно християнското богословие не се занимава с човешки думи и мисли за един бог, а с всички Божии творчески и изкупителни начини и работи с човечеството в Исус Христос. "(Бромили, Джефри У., изд. Международна стандартна библейска енциклопедия, преработена Wm. B. Eerdmans, 1979–1988 г.) ”*

* Християнски научни министерства

Апологетика: защитава християнската вяра, учение и библията срещу своите критици и противници, отбранително и обидно.

1 Петър 3:15 „Но осветете Христос като Господ в сърцата си, като винаги сте готови да защитите всеки, който ви помоли да дадете сметка за надеждата, която е във вас, но с нежност и благоговение.“


Отговор 3:

Да, има. Това е чудесен въпрос, благодаря, че го зададохте! Много хора или не разбират, че има разлика между двете, или се объркват за тях.

Теология: Изучава атрибутите, способностите, характера, откровението и природата на Бога.

* „Богът на християнското богословие е СЗ Бог, Отец на Исус Христос, а думата е божественото Слово, станало плът в Исус Христос. Исус, както сме свидетели в Светото писание, е откровението на всички Божии пътища и работи с човечеството. Следователно християнското богословие не се занимава с човешки думи и мисли за един бог, а с всички Божии творчески и изкупителни начини и работи с човечеството в Исус Христос. "(Бромили, Джефри У., изд. Международна стандартна библейска енциклопедия, преработена Wm. B. Eerdmans, 1979–1988 г.) ”*

* Християнски научни министерства

Апологетика: защитава християнската вяра, учение и библията срещу своите критици и противници, отбранително и обидно.

1 Петър 3:15 „Но осветете Христос като Господ в сърцата си, като винаги сте готови да защитите всеки, който ви помоли да дадете сметка за надеждата, която е във вас, но с нежност и благоговение.“