Има ли разлика между обратната на безкрайността и нулата?


Отговор 1:

Да, абсолютно има разлика.

От една страна имаме неподписано число '0', т.е. няма знак + или - свързано с него, докато понятието за безкрайност, което е астрономически голямо число, има + или - свързано с него и получената обратна ще бъде все още a истински брой, макар и безкрайно малък.

По-добър въпрос би бил, може ли да има безкрайност на безкрайностите? Ако да, тогава ще се нарича безкрайност или безкрайност? защото, както може би знаете, има безкрайни числа и също така има безкрайни числа само между 0 и 1.

Само храна за размисъл.


Отговор 2:

Безкрайността е просто подход към много голям брой.

Освен това, безкрайността има знак + или -, свързан с него, докато нулата не.

Така обратното на безкрайността ще бъде безкрайно малък брой или положителен, или отрицателен в зависимост от знака, свързан с безкрайността, но никога няма да бъде равен на нула.

Следователно, обратната на безкрайността е склонна към нула, но не е точно нула.