Има ли разлика между силиконовия уплътнител и силиконовото лепило?


Отговор 1:

Силиконовият уплътнител е мокър материал, който трябва да се „втвърди“ или „изсуши“, за да достигне потенциалните си уплътняващи свойства. Силиконовото лепило е вискоеластичен материал и е чувствително на натиск, не се нуждае от никакъв процес на втвърдяване. Силата на свързване с времето се увеличава с лепилата в резултат на потока на лепилото (увеличаването на количеството на контакт, който лепилото има с повърхността, което се нанася, увеличава адхезията на корите).


Отговор 2:

Да, накратко, въпреки че в известна степен уплътнителят и лепилото могат да се използват за работа на всеки друг.

Уплътнителят може до голяма степен да се разглежда като лепилото с добавен пълнител (като тебешир, целулоза, силициев диоксид, пигмент и т.н.), като всички те имат тенденция да намаляват адхезивността. Всички основни силиконови каучуци, с които съм запознат, имат адхезивни качества, когато се използват при правилни обстоятелства.

Парадоксално е, че силициевите каучуци (независимо дали са лепилни или пълнители) също са много надеждни, за да не се придържат към определени основи, така че човек трябва да провери инструкциите на производителя.