Има ли разлика между изпълнителния директор по продажбите и специалиста по продажбите?


Отговор 1:

Изпълнителният директор по продажбите обикновено е входната роля в продажбите. Ще вършите по-голямата част от грубата работа - студени обаждания / администратор и т.н. - и обикновено това е ролята на генералист.

Понятието „специалист по продажбите“ е малко нееднозначно, защото щом започнете да работите в дадена индустрия, вие естествено ставате специалист по него.

Специалист може да е някой, който е експерт в определен / нишов продукт, напр. AI софтуер, предназначен за мениджъри на хедж фондове.

Надявам се, че помага