Има ли разлика между това да се случи и да се случи?


Отговор 1:

Мисля, че няма голяма разлика между двете думи и речниците изглежда не ми помагат нито в намирането на разликата. Определенията и за двете думи са почти сходни: всичко, което се сбъдва без планиране.

Проявата ми изглежда по-официална и мисля, че възникването се използва повече за неща, които се случват естествено и се случват за неща, които се случват в хода на събитията.

Кога се случи инцидентът?

Кашлицата с магарета се среща най-вече при малки деца.

И двата примера са от речника на съвременния английски език Longman.