Рационалното число ли е разликата между две рационални числа?


Отговор 1:

Да. Математически,

{a,b}Q    (ab)Q. \{a, b\} \in \mathbb{Q} \implies \left(a - b\right) \in \mathbb{Q}.\

Друг начин за това би бил

\dfrac{a}{b} - \dfrac{c}{d} = \dfrac{ad - bc}{bd} \tag 1

В контекста на теорията на групата можем да кажем, че (1) означава, че рационалните числа са затворени под изваждане (те всъщност са затворени и при събиране и умножение, а също и при деление, ако изключите специалния случай на деление на нула).