Под формата на таблица каква е разликата между дължината и географската ширина?


Отговор 1:

Най-очевидното от разликите е, че линиите, чрез които са представени, се пресичат под прав ъгъл. Не ми е ясно обаче какъв е смисълът на въпроса - конкретно какво имаш предвид под „под формата на таблица…“.

Ако имате нужда от мен да сложа разликите в таблица, нямам идея как да го направя и да го използвам за полезна цел. Така че, ако това е вашето намерение, не мога да бъда от помощ; освен това изглежда, че това е домашна задача.

Ако имате друга цел, уведомете ме и аз ще ви съдействам възможно най-добре.