На руски каква е разликата между помнить и вспоминать?


Отговор 1:

помнить означава да се помниш и вспоминать е да си припомниш спомен. Всъщност няма друг начин да се обясни.

Помнить е просто „да се помни“ в смисъл, за да се има предвид, да се запази (в паметта), така че не се обвързва никакъв временен контекст.

Най-близо до вспомнить е „да си припомня“, „да си припомня“. Така че става въпрос за това, че отново имаме нещо предвид.

Сравнете:

  • Мария помни работата. (Мария [винаги] си спомня за работата). Мария си спомни работата. ([Изведнъж] Мария си спомни за работата).