На японски каква е разликата между 頼 む и 聞 く?


Отговор 1:

頼 む (tanomu) означава да просиш нещо или да искаш нещо, докато 聞 く (kiku) означава да искаш. Когато помолите някой да направи нещо, което използвате tanomu, напр. „Моля ви да направите нещо“, в този случай tanomu ще бъде използван, а kiku ще бъде използван, когато попитате някого за нещо „Попитах го за семейството му“.