На италиански каква е разликата между „il“ и „lo“?


Отговор 1:

Малко изключение за добавяне на други добри отговори, които вече са дадени по този въпрос, е използването на „lo“ като съкратена версия на „quello“ (и по същия начин, „la“ като съкратена версия на „quella“).

Ако искате да кажете „Искам това“, можете да кажете „io voglio quello / quella“ или „io lo / la voglio“. Това може да стане само когато от контекста (например предишни изречения) вече е ясно какво е това.


Отговор 2:

Най-краткият отговор е: използвайте il в повечето случаи и ето преди думите, където крайният л в ил би направил триконсонантен клъстер, който не е валидна звукова комбинация на италиански. Това са, както е казано в другите отговори:

  • s + съгласна (дори sc, която издава ш звук) p + consonantz (тъй като това е dz звук) y, и аз, когато действа като съгласна (както в lo Ionio, други примери са много редки) gl + гласна, за подобни причини

Отговор 3:

Най-краткият отговор е: използвайте il в повечето случаи и ето преди думите, където крайният л в ил би направил триконсонантен клъстер, който не е валидна звукова комбинация на италиански. Това са, както е казано в другите отговори:

  • s + съгласна (дори sc, която издава ш звук) p + consonantz (тъй като това е dz звук) y, и аз, когато действа като съгласна (както в lo Ionio, други примери са много редки) gl + гласна, за подобни причини

Отговор 4:

Най-краткият отговор е: използвайте il в повечето случаи и ето преди думите, където крайният л в ил би направил триконсонантен клъстер, който не е валидна звукова комбинация на италиански. Това са, както е казано в другите отговори:

  • s + съгласна (дори sc, която издава ш звук) p + consonantz (тъй като това е dz звук) y, и аз, когато действа като съгласна (както в lo Ionio, други примери са много редки) gl + гласна, за подобни причини

Отговор 5:

Най-краткият отговор е: използвайте il в повечето случаи и ето преди думите, където крайният л в ил би направил триконсонантен клъстер, който не е валидна звукова комбинация на италиански. Това са, както е казано в другите отговори:

  • s + съгласна (дори sc, която издава ш звук) p + consonantz (тъй като това е dz звук) y, и аз, когато действа като съгласна (както в lo Ionio, други примери са много редки) gl + гласна, за подобни причини

Отговор 6:

Най-краткият отговор е: използвайте il в повечето случаи и ето преди думите, където крайният л в ил би направил триконсонантен клъстер, който не е валидна звукова комбинация на италиански. Това са, както е казано в другите отговори:

  • s + съгласна (дори sc, която издава ш звук) p + consonantz (тъй като това е dz звук) y, и аз, когато действа като съгласна (както в lo Ionio, други примери са много редки) gl + гласна, за подобни причини

Отговор 7:

Най-краткият отговор е: използвайте il в повечето случаи и ето преди думите, където крайният л в ил би направил триконсонантен клъстер, който не е валидна звукова комбинация на италиански. Това са, както е казано в другите отговори:

  • s + съгласна (дори sc, която издава ш звук) p + consonantz (тъй като това е dz звук) y, и аз, когато действа като съгласна (както в lo Ionio, други примери са много редки) gl + гласна, за подобни причини

Отговор 8:

Най-краткият отговор е: използвайте il в повечето случаи и ето преди думите, където крайният л в ил би направил триконсонантен клъстер, който не е валидна звукова комбинация на италиански. Това са, както е казано в другите отговори:

  • s + съгласна (дори sc, която издава ш звук) p + consonantz (тъй като това е dz звук) y, и аз, когато действа като съгласна (както в lo Ionio, други примери са много редки) gl + гласна, за подобни причини