На немски език каква е разликата между "Erinnerung" и "Gedächtnis"?


Отговор 1:

На немски език каква е разликата между „Erinnerung” и „Gedächtnis”?

Това е сложен въпрос, благодаря за A2A.

Erinnerung: припомнянето, запаметяването на нещо от миналото, напомняне, сувенир, който сте получили или спомен.

Gedächtnis: всички неща, които имате предвид, паметта, но може да се отнасят към някого като повторение (Gedächtnisausgabe за човек).

В памет на: в спомен за, в памет


Отговор 2:

И двете думи означават памет, но "Erinnerung" са всички спомени от минали събития, докато "Gedächtnis" е способността на мозъка да съхранява спомени или "мястото" (в нас), където те се съхраняват.

"Има много спомени, съхранени в паметта ми."

И двете думи могат да се използват за „в памет на“. Това се превежда или на „In Erinnerung an“ или „In Gedächtnis an“, но също така и на „Gedenken an“.