В банковата терминология каква е разликата между икономическия капитал и рисковия капитал?


Отговор 1:

Икономическият капитал се определя като сумата пари, която финансовите нужди трябва да имат, за да покрият риска по своите книги. Така че в този смисъл двата термина са взаимно свързани. Но има и други видове рискови финансови организации, които поемат: Кредитен риск, риск от контрагента, риск от ликвидност, риск за нестабилност, оперативен риск и др. От гледна точка на мениджъра на риска, всички тези рискове заедно се равняват на рисковия капитал на фирмата. В това е разликата.