Каква е разликата между счетоводството и реализацията?


Отговор 1:

В счетоводното начисляване означава да се признае събитие / транзакция във финансовите отчети, което включва прехвърляне на стойност между две страни, независимо дали бизнесът веднага е получил паричните средства или не за това конкретно събитие. Събитие причинява промяна в раздела за активите, пасивите или собствения капитал на баланса.

От друга страна Реализацията означава получаване на действителните пари за транзакцията.

Така че, в системата на начисляване парите могат или не могат да бъдат получени от бизнеса, но в момента на Реализацията трябва да се получат пари или събитието трябва да бъде преобразувано в пари за окончателно уреждане на транзакцията.