Ако напрежението представлява енергийна разлика между две точки, защо електронните уреди не използват едно и също количество енергия?


Отговор 1:

Тъй като съпротивлението, измерено в Ом (Ω), варира от уред до уред, така проектиран и конструиран от инженерите.

Ниско съпротивление: Много ток, измерен в Ампер (А), следователно много мощност.

Високо съпротивление: По-малко ток, по-малко мощност.

Формулата е: U = R * I (U за напрежение, R за съпротивление, I за ток,

или I = U / R.

Мощността (измерена във ватове (W) е кратна на I & U, P = U * I.


Отговор 2:

Напрежението само по себе си не е енергия. Това е един от компонентите на енергията.

Енергията е: KWH = V * I * H * PF; където V = напрежение; I = Текущ; H = време в час и PF = фактор на мощността.

Следователно, ако два уреда имат различен номинален ток на натоварване, различно използвано време и различен фактор на мощност, въпреки че се захранват от едно и също напрежение, консумацията на енергия ще бъде различна.


Отговор 3:

О, не, не става.

Той представлява потенциалната разлика между две точки.

Думата „потенциал“ е ключът като първа мярка за енергийна наличност.

Една батерия тип AA има потенциална разлика от 1,5 волта: не можете наистина да шофирате автомобил на Tesla.

Вашият домашен мрежов контакт обаче има, в зависимост от това къде в света живеете, потенциална разлика от 110V или 220V (в Пакистан това е 0V през повечето време на повечето места).

Така че може да осигури много повече енергия: пуснете хладилник или прахосмукачка например.


Отговор 4:

Всяко електронно устройство е специално проектирано до напрежение и това често се определя от източника на енергия или от батерията. Натоварването на устройството е функция на това, което прави и колко ефективно го прави.

Бих предположил, че еднообразното напрежение има толкова малка стойност извън факта, че батериите произвеждат електрическа енергия при номинални напрежения, че САМО причината да открием много артикули, захранвани от батерии, използващи кратно на 1,2 V, е, че алкалната клетка е евтина. Няма смисъл принуждаването на дизайна да бъде в тесни стандарти, когато електронните технологии все още се развиват.


Отговор 5:

Всяко електронно устройство е специално проектирано до напрежение и това често се определя от източника на енергия или от батерията. Натоварването на устройството е функция на това, което прави и колко ефективно го прави.

Бих предположил, че еднообразното напрежение има толкова малка стойност извън факта, че батериите произвеждат електрическа енергия при номинални напрежения, че САМО причината да открием много артикули, захранвани от батерии, използващи кратно на 1,2 V, е, че алкалната клетка е евтина. Няма смисъл принуждаването на дизайна да бъде в тесни стандарти, когато електронните технологии все още се развиват.


Отговор 6:

Всяко електронно устройство е специално проектирано до напрежение и това често се определя от източника на енергия или от батерията. Натоварването на устройството е функция на това, което прави и колко ефективно го прави.

Бих предположил, че еднообразното напрежение има толкова малка стойност извън факта, че батериите произвеждат електрическа енергия при номинални напрежения, че САМО причината да открием много артикули, захранвани от батерии, използващи кратно на 1,2 V, е, че алкалната клетка е евтина. Няма смисъл принуждаването на дизайна да бъде в тесни стандарти, когато електронните технологии все още се развиват.


Отговор 7:

Всяко електронно устройство е специално проектирано до напрежение и това често се определя от източника на енергия или от батерията. Натоварването на устройството е функция на това, което прави и колко ефективно го прави.

Бих предположил, че еднообразното напрежение има толкова малка стойност извън факта, че батериите произвеждат електрическа енергия при номинални напрежения, че САМО причината да открием много артикули, захранвани от батерии, използващи кратно на 1,2 V, е, че алкалната клетка е евтина. Няма смисъл принуждаването на дизайна да бъде в тесни стандарти, когато електронните технологии все още се развиват.