Ако разликата между сложната лихва и простата лихва върху определена сума за 2 години при 8% годишно е Rs. 32, тогава сумата е?


Отговор 1:

Оценка = 8% = 8/100 = 2/25

Предполагаема главница = 625, тъй като знаменателят на фракцията е 25, а времето = 2 YRS, т.е. 25 ^ 2

Сега SI за 2 YRS = 50 + 50 = 100

CI за 2 години = 50 + 54 = 104

Сега CI-SI = 104-100 = 4

Но въпросната разлика е is 32

И така, 4 = 32 ......... (1)

И, 625 = сума ... (2)

Кръстотно умножаване (1) n (2) получаваме

Сума = 32 х 625/4 = ₹ 5000

Можете да решавате подобни въпроси по много начини, но този метод е най-ефективният, особено за конкурсни изпити ... Благодаря за четенето

Всяко запитване е най-добре дошло