Как да разберете разликата между металите?


Отговор 1:

Металите могат да бъдат идентифицирани чрез комбинация от химически и пламък тестове. В наши дни има и много инструментални методи, които могат да идентифицират един метал от друг за няколко секунди. Напр. Рентгеновите флуоресцентни спектрометри могат да идентифицират повечето метали едновременно. XRF инструментите обаче са скъпи.

Ръчни XRF анализатори излязоха на пазара през последните 10 години. Тези ръчни инструменти са много по-евтини обикновени XRF инструменти. $ 25k срещу $ 100k.

Ръчен XRF инструмент за идентификация на сплав: