Как си спомняте разликата между катиони и аниони?


Отговор 1:

Съществува проста, но важна разлика между катиона и аниона. Катионите са онези видове, които носят положителен заряд върху тях или се отвличат от загуба на елктрони, като по този начин имат положителен заряд. От друга страна, анионите са тези видове, които носят отрицателен заряд и се формират чрез приемане на електрони от други видове. Също така катионите обикновено са с по-малки размери в сравнение с родителския атом, докато анионите са с по-големи размери.