Как можете да опишете разликата между нетните продажби и нетната печалба?


Отговор 1:

Нетните продажби (във финансовия отчет на САЩ това се нарича просто продажби) са най-горният ред в отчета за доходите. Нетни продажби = всички продажби, които сте направили по-малко възвръщаемост и надбавки за щети и т.н.)

От това изваждате разходите за производството на стоките или услугите, за да достигнете брутна печалба или брутен доход

От това число изваждате „под линията на разходите“ като инженеринг, маркетинг, общи и административни.

След това изваждате амортизацията и амортизацията, за да постигнете оперативна печалба (често наричана EBIT)

От оперативната печалба се изваждат лихвите и данъците, за да се стигне до нетен доход (във Великобритания и някои други европейски страни понякога това се нарича печалба, приписвана на акционерите).

Разликата между нетните продажби и нетната печалба са всички разходи, свързани с бизнеса.