Граматика: каква е разликата между „отделно“ и „част“?


Отговор 1:

Избор „B“ е правилен.

Двусловната „част“ обикновено е сдвоена с „от“, докато еднословната „отделно“ обикновено е сдвоена с „от“. Да бъдеш част от нещо означава да си член част от общността Quora. "

Да бъдеш отделен от нещо, значи да бъдеш далеч от него: „Когато съм далеч от компютъра, аз съм отделен от общността на Quora.“

Ето след изясняване на двете, Отделно или Част - Правилният начин за използване на всеки - Куинс, Ню Йорк Английско общество.


Отговор 2:

Тези думи действат като различни части на речта и никога не могат да бъдат сменени. Всъщност има доста противоположни значения.

Отделно е наречие, което означава „разделен“. Част е съществителна фраза, която означава „заедно или свързани по някакъв начин“.

Ето публикация, която можете да използвате, за да следите двете в бъдеще, Освен срещу част: Каква е разликата? - Писмено обяснение.