За целите на счетоводното отчитане и данъчните цели каква е разликата между дарения и членски внос?


Отговор 1:

Като нестопанска цел доходът (под каквато и да е форма) се предполага, че е равен на разходите, като по този начин няма облагаем доход. Вноските обикновено се въвеждат като неограничени средства и могат да бъдат използвани за повечето (вижте пример по-долу) с всякакви цели. Докато приходите = разходи, не трябва да има облагаем доход.

В случай на братска организация (Elks, Moose, Eagles и т.н.), таксите не могат да се използват за заплати и свързани с тях данъци. Може да се използва за ипотека, комунални услуги, данъци върху собствеността и т.н.

Не съм сигурен как таксите могат / не могат да се харчат при младежи, служещи за нестопански или други. Може да има различни правила.