Според Спиноза, каква е разликата между свободната воля и свободата в детерминираната вселена?


Отговор 1:

Всички неща са каузално определени - нищо не е безплатно. Типът „свобода“, към който се отнася Спиноза, е свобода от собствените ни афекти (емоции). Това не означава, че можем да ги преодолеем, можем просто да развием в себе си по-продуктивни емоции, които могат да превъзмогнат непродуктивните. За това става въпрос за Spicoz'a Ethics.